Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών ΓΕΛ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46
Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 74 της 22 Απριλίου 2016