Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου

Οι απαντήσεις είναι του συνάδελφου Γιάννη Μπάλτου, ενώ μπορεί να εμπεριέχουν ατέλειες - λάθη. Αποτελεί μια εξαιρετική δουλειά που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο μιας και η Τράπεζα Θεμάτων συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα θέματα. 
Πηγή: http://samakos9.blogspot.gr/2014/11/2.html

Eρωτήσεις της τράπεζας θεμάτων για τη Β΄Λυκείου, ανα διδακτική ενότητα.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε και να κατεβάσετε το αρχείο  *.pdf με τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων για τη Β΄Λυκείου, ανα διδακτική ενότητα.

*.PDF