Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΝΕΟ!!!   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και όχι μόνο, του βιβλίου των θρησκευτικών της Α΄Λυκείου.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αποτελούν τμήμα ψηφιακών φύλλων αξιολόγησης, ερωτήσεων εμπέδωσης αλλά και ερωτήσεων ελέγχου κατανόησης και κατάκτησης των βασικών στόχων των διδακτικών ενοτήτων. Δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επανάληψη ευρύτερου αριθμού διδακτικών ενοτήτων.

Ορισμένες από τις ερωτήσεις διατυπώνονται και αποτελούν μέρος του σχολικού εγχειριδίου και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους συγγραφείς του. Ο διαχειριστής δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από την αναφορά του στο σχολικό εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ερωτήσεις και απαντήσεις ΔΕΝ αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο εξεταστέα ύλη, ή  ερωτήσεις υψηλού κινδύνου (SOS) για επαναληπτικά διαγωνίσματα ή  ενδοσχολικές εξετάσεις.

Πατήστε ΕΔΩ